להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון- איסור העברה, שעבוד ועיקול זכויות), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏28 ‏אוקטובר ‏2014 16:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

יואב בן צור
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דב חנין
עמר בר-לב
יולי - יואל אדלשטיין
שולי מועלם-רפאלי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+