להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (הוראת שעה לשנת 2015), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏30 ‏יולי ‏2014 14:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

עדי קול
מאיר שטרית
יריב לוין
אופיר אקוניס
יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+