להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס` 7), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏30 ‏יולי ‏2014 11:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

משוב א- א+