להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס` 12), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏22 ‏יולי ‏2014 21:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +
משוב א- א+