להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - פיצוי מוסכם), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏22 ‏יולי ‏2014 18:40

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

ניצן הורוביץ
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

איתן כבל
גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+