להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון מס` 2) (יושב ראש ועדת הכנסת לענייני השירות), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏21 ‏יולי ‏2014 17:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

עליזה לביא
מנחם אליעזר מוזס
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יולי - יואל אדלשטיין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+