להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס` 12), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏14 ‏יולי ‏2014 19:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 13

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

גילה גמליאל

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+