אישור החוק - חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏07 ‏יולי ‏2014 18:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 35

נסים זאב
יעקב פרי
עפו אגבאריה
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מרב מיכאלי
איתן כבל
משה זלמן פייגלין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

 • מטרת תיקון זה לחוק היא לצמצם את המקרים שבהם אנשים מופלים מחמת גילם ובמסגרתו מתוקנים שני חוקים.
  האחד, תיקון לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א–2000, במסגרתו נוספה עילת ההפליה מחמת גיל לעילות ההפליה המנויות בחוק. משמעות הדבר היא קביעת איסור על הפליה מחמת גיל בהספקת מוצר או שירות ציבורי, במתן הכניסה למקום ציבורי או במתן שירות במקום הציבורי.
  התיקון השני הינו לחוק זכויות החולה, התשנ”ו–1996. חוק זכויות החולה אסר כבר לפני התיקון לחוק הפליה מחמת גיל, אולם בשונה מיתר עילות ההפליה המנויות בו - הפליה מחמת גיל לא היוותה עוולה לפי חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים ולא היוותה עבירת קנס.
  במסגרת תיקון זה לחוק הושווה מעמדה של עילת ההפליה מחמת גיל למעמדן של יתר עילות ההפליה המנויות בחוק זכויות החולה, ונקבע כי הפליה מחמת גיל תהווה עבירה שדינה קנס בשיעור של 75,300 שקלים חדשים וכן תהווה עוולה אזרחית מכוח חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים.

החוק המלא


 • חוק איסור הפליה מחמת גיל (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשע"ד (7 ביולי 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 550, מיום כ"ח באייר התשע"ד (28 במאי 2014), עמ' 100.

  תיקון חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
משוב א- א+