קריאה שנייה - הצעת חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד-2014

‏יום שני ‏23 ‏יוני ‏2014 19:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דוד אזולאי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

אופיר אקוניס
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן, התשע"ד–2014‏ *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ד (23 ביוני 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 536, מיום כ"ח בשבט התשע"ד (29 בינואר 2014), עמ' 53.

    יום ציון – יהודי ארצות ערב ואיראן1.(א) מדי שנה, ביום 30 בנובמבר, יקוים יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; ביום זה –(1) השר לאזרחים ותיקים יורה על קיום טקס מרכזי לפתיחתו;(2) שר החינוך יעודד קיום פעילות חינוכית בקשר ליום האמור;(3) שר החוץ יורה על קיום פעילויות, לרבות באמצעות נציגויות ישראל בחוץ לארץ, להגברת המודעות הבין־לאומית בקשר לפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן ולזכויותיהם לפיצוי; בפסקה זו, "פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, התש"ע–2010‏ ס"ח התש"ע, עמ' 406..(ב) חל 30 בנובמבר ביום שישי או שבת, יקוים היום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ביום חמישי שלפניו. דיון בכנסת2.הכנסת תקיים דיון מיוחד ביום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן; הדיון יתקיים במועד האמור בסעיף 1 או במועד סמוך לו.ביצוע3.השר לאזרחים ותיקים ממונה על ביצוע חוק זה.
משוב א- א+