קריאה שנייה - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 25), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 20:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

מיקי לוי
יפעת קריב
עדי קול
עליזה לביא
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מירי רגב
משה זלמן פייגלין
צחי הנגבי
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

מרדכי יוגב

נגד 1

דב חנין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מאריך בשנתיים נוספות, עד יום כ”א באדר ב` התשע”ו (31 במרס 2016), את הוראת השעה המטילה איסור על הסעת שוהים בלתי חוקיים.

החוק המלא


  • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 25), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 820, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), עמ' 154.

    תיקון סעיף 12א1.בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ב, עמ' 608., בסעיף 12א, בסעיפים קטנים (ג)(1) ו-(ד)(2), במקום "כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014)" יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016)".
משוב א- א+