הסתייגות - הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס` 25), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 20:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 24

מרדכי יוגב
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מאריך בשנתיים נוספות, עד יום כ”א באדר ב` התשע”ו (31 במרס 2016), את הוראת השעה המטילה איסור על הסעת שוהים בלתי חוקיים.

החוק המלא


  • חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 25), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 820, מיום כ"ב בכסלו התשע"ד (25 בנובמבר 2013), עמ' 154.

    תיקון סעיף 12א1.בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952‏ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ב, עמ' 608., בסעיף 12א, בסעיפים קטנים (ג)(1) ו-(ד)(2), במקום "כ"ט באדר ב' התשע"ד (31 במרס 2014)" יבוא "כ"א באדר ב' התשע"ו (31 במרס 2016)".
משוב א- א+