קריאה שנייה - הצעת חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏19 ‏מרץ ‏2014 17:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

גילה גמליאל
יריב לוין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דב חנין
אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

מיקי לוי
עיסאווי פריג`

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע”ד–2014 (להלן – החוק) נועד להגביר את נגישותן של יצירות לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר להם לקחת חלק פעיל ושוויוני בחברה.
  החוק מתיר לעשות פעולות ביצירה, שאינה נגישה באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, או בעותק של היצירה, לשם הפיכתה ליצירה מותאמת לשימושו של אדם עם מוגבלות, וזאת מבלי שתהיה חובה לקבל את הסכמתו של בעל זכות היוצרים לביצוע ההתאמה או לשלם לו תמלוגים. נקבע כי פעולה כאמור לצורך התאמת יצירה תותר רק לארגונים הפועלים שלא למטרות רווח ושעיקר פעילותם נוגעת לאנשים עם מוגבלות, למשרדי ממשלה, למוסדות חינוך, לאדם עם מוגבלות שמשתמש ביצירה לשימושו האישי וכן למי שמוטלת עליו חובה לפי דין לבצע התאמות נגישות ביצירה – הכול בכפוף להגבלות שונות שנקבעו ובכללן שהשינויים שנעשו ביצירה אינם עולים על הנדרש ושלא ניתן להשיג עותק מותאם של היצירה בתנאים סבירים. בנוסף, נקבעו התנאים להעברת עותק של היצירה המותאמת לארגון אחר או לאדם עם מוגבלות.
  כמו כן, נקבע הסדר מקביל הנוגע לביצוע התאמות נגישות בביצועים ושידורים היוצר חריג לזכויות המבצעים והמשדרים, בדומה לחריג האמור לזכות היוצרים. הסדר זה מתיר עשיית פעולה בביצוע או בשידור לצורך הנגשתם לאדם עם מוגבלות, כגון הקלטה של הקראת יצירה ספרותית או הוספת תרגום לשפת הסימנים בתחתית המסך, תוך קביעה שפעולה כאמור לא תהווה עוולה אזרחית.

החוק המלא


 • חוק התאמת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם מוגבלות (תיקוני חקיקה), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 823, מיום ו' בטבת התשע"ד (9 בדצמבר 2013), עמ' 160.

  תיקון חוק זכות יוצרים
משוב א- א+