הצבעה - הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏12 ‏מרץ ‏2014 10:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 68

מיקי לוי
יעקב פרי
עדי קול
יפעת קריב
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יריב לוין
לימור לבנת
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק שירות לאומי-אזרחי מהווה הסדר משלים לחוק שירות ביטחון (תיקון מס` 19), התשע”ד–2014, והוא מסדיר את השירות הלאומי-אזרחי שניתן יהיה לבצע.
    במסגרת חוק זה יעוגנו תפקידיה של הרשות לשירות לאומי-אזרחי וכן כללים להכרה בגופים המפעילים. כמו כן, יוארך משך השירות הלאומי-אזרחי לשנתיים ויתווספו מסלולי שירות נוספים שמטרתם ביצוע שירות אזרחי משמעותי.
    השירות הלאומי–אזרחי יפעל בשני מסלולים: השירות האזרחי–חברתי יהיה בתחומים כגון בריאות, רווחה, חינוך, סיוע לאזרחים ותיקים, בטיחות בדרכים, ועוד. השירות האזרחי–ביטחוני יהיה בגופי הביטחון וההצלה, ולמשרתים במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה והמשטרה הירוקה יהיו גם סמכויות.
    בנוסף, על מנת שהשירות הלאומי-אזרחי יתבסס בעיקרו על שירות אזרחי–ביטחוני, כדי שיהווה חלופה הולמת ככל הניתן לשירות הסדיר, נקבע כי המשך החוק לאחר 2020 מותנה בכך שעד 30 ביוני 2019 תקבע הממשלה מתווה לשירות לאומי-אזרחי שעיקרו שירות אזרחי-ביטחוני.
משוב א- א+