אישור החוק - הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

‏יום רביעי ‏12 ‏מרץ ‏2014 10:49

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 63

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
יעל גרמן
מיקי לוי
יעקב פרי
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

עמיר פרץ
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סילבן שלום
משה זלמן פייגלין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי חוטובלי
צחי הנגבי
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 1

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

תקציר

  • החוק מסדיר את שילובם של תלמידי הישיבות בשירות סדיר ובשירות אזרחי, בהליך דו-שלבי. התקופה הראשונה, עד 2017, מוגדרת כתקופת הסתגלות, שבמהלכה יוכלו תלמידי הישיבות לבחור האם להתגייס לשירות סדיר, לשרת בשירות אזרחי (החל מגיל 21), או להמשיך ללמוד בישיבה. בנוסף, מי שמלאו להם 22 שנים בעת חקיקת החוק, יוכלו לקבל פטור משירות סדיר, כדי לאפשר את השתלבותם בתעסוקה. מי שמלאו להם 18 עד 22 בעת חקיקת החוק, יוכלו לדחות את שירותם עד גיל 24, ואם דחו את שירותם, יוכלו לקבל פטור. במהלך תקופת ההסתגלות, ולאחר מכן, בתקופת הקבע, תקבע הממשלה יעדי גיוס עולים. אם יושגו היעדים בתקופת הקבע (החל מ-2017, לגבי שנת הגיוס שתחילתה ב-2016), ימשיך הגיוס להיות וולונטרי, ותלמידי הישיבות יוכלו לדחות את שירותם עד גיל 26, ולקבל פטור. ואולם, אם לא הושג יעד גיוס בשנה מסוימת, החל מאותה שנה, תחול חובת גיוס לשירות סדיר או לשירות אזרחי על כלל תלמידי הישיבות, החל מגיל 21, למעט על 1,800 תלמידי ישיבה מתמידים.
    בנוסף, החוק קובע כי תקופת השירות הסדיר לגברים, תקוצר החל מיולי 2015, ותועמד על 32 חודשים. במקביל, נקבע כי משך תקופת השירות הסדיר לנשים יוארך ל-28 חודשים, ואולם הארכה זו מותנית בהתקנת תקנות שמבטיחות הליכי אבחון אחידים לגברים ולנשים והליכי מיון ושיבוץ שמבטיחים שוויון הזדמנויות. שר הביטחון יוכל להביא את התקנות האמורות רק בין יולי 2016 ליוני 2019, ואם לא יביא את התקנות עד אז, לא יוארך שירות הנשים.
    כן מוסדר בחוק מסלול ישיבות ההסדר, הכולל שירות משולב של פרקי זמן של לימוד בישיבה ושל שירות צבאי שלא יפחת מ-17 חודשים. בנוסף, מסדיר החוק דחיית שירות לתלמידי הישיבות הגבוהות הציוניות, ולפיו תלמידי ישיבות אלו יוכלו לדחות את שירותם עד גיל 23. 300 מתוכם מדי שנה יוכלו לדחות את שירותם עד גיל 26, ולהתגייס לשירות סדיר.
משוב א- א+