הצבעה - הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - פנייה שוויונית בשילוט במקום ציבורי), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏05 ‏מרץ ‏2014 13:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 33

מאיר שטרית
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

סילבן שלום
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
יפעת קריב
נסים זאב
מרדכי יוגב

נמנע 0

משוב א- א+