להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס` 27), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏מרץ ‏2014 18:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מנחם אליעזר מוזס
מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+