להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏26 ‏פברואר ‏2014 16:39

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

עדי קול
יפעת קריב
יצחק כהן
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מוחמד ברכה

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+