הצבעה - הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏25 ‏פברואר ‏2014 17:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

גדעון סער
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עמר בר-לב
עפו אגבאריה
דב חנין
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+