להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 136) (מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏24 ‏פברואר ‏2014 19:43

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

מרדכי יוגב
חנין זועבי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+