אישור החוק - הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס` 19), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏24 ‏פברואר ‏2014 18:57

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

עמר בר-לב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

עליזה לביא
מיקי לוי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

תקציר


  • במסגרת תיקון זה לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח–1988, הורחב הרכב הוועדה המייעצת לנציבות בתחומי הפעילות של הנציבות ובענייני מדיניות, וכן הומלץ על אופן הקצאת המשאבים ועל קביעת סדרי עדיפויות בפעילות הנציבות. נקבע כי, בין השאר, תכלול הוועדה עשרה נציגים של ארגונים העוסקים בקידום זכויות, במקום חמישה בלבד בעבר, וכן פורטו סוגי הארגונים שמקרבם ימונו חלק מהנציגים: ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית-מוסלמית, ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הנוצרית, ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה הדרוזית והאוכלוסייה הצ`רקסית, ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב האוכלוסייה החרדית, ארגון העוסק בקידום התעסוקה של אוכלוסיית העולים, ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב המשרתים בשירות מילואים, ארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב אנשים בגיל מבוגר וארגון העוסק בקידום התעסוקה בקרב נשים. בנוסף נקבע כי בהרכב הוועדה המייעצת יינתן ביטוי הולם גם לייצוגו של מי שהוא או אחד מהוריו עלו מאתיופיה, זאת בנוסף לאוכלוסיות אחרות שכבר היום יש חובה לתת ביטוי הולם לייצוגן.
    מטרת התיקון לתת ייצוג לאוכלוסיות שמתקשות להשתלב בשוק העבודה ולאפשר מתן ביטוי לצרכים המיוחדים שלהן על מנת לקדם את שילובן בשוק העבודה.

משוב א- א+