הצעת ועדה - הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס` 75), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏24 ‏פברואר ‏2014 18:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

זבולון כלפה
מאיר שטרית
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
משה זלמן פייגלין
איתן כבל

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+