להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "אסון קריסת בנין בעכו "

‏יום רביעי ‏19 ‏פברואר ‏2014 15:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

שלי יחימוביץ
מוחמד ברכה
דוד אזולאי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+