להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס` 56) (מסירת מידע מרשויות המדינה לקופות החולים), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏17 ‏פברואר ‏2014 19:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

מרב מיכאלי
שולי מועלם-רפאלי
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

עמר בר-לב
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+