הצבעה - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת סיעוד למבוטח הנמצא במוסד סיעודי), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏12 ‏פברואר ‏2014 15:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

ניצן הורוביץ
יפעת קריב

נגד 0

משוב א- א+