הצבעה - הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס` 3) (איסוף, עיבוד ופרסום של נתונים מגדריים), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏11 ‏פברואר ‏2014 17:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

עליזה לביא

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+