הצבעה - הצעת חוק הגבלת השימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏11 ‏פברואר ‏2014 00:04

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

איתן כבל
משה זלמן פייגלין
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+