הצבעה - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס` 16)(תיקון מס` 9), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 23:34

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

סילבן שלום
נסים זאב
משה זלמן פייגלין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 9

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נמנע 0

תקציר

  • נקבע לדחות את מועד השלמת החלתו של חוק לימוד חובה על ילדים בגילאי 3 ו-4 בשנה אחת נוספת, מתחילת שנת הלימודים התשע”ה, לתחילת שנת הלימודים התשע”ו.

החוק המלא


  • חוק לימוד חובה (תיקון מס' 16) (תיקון מס' 9), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באדר א' התשע"ד (24 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 842, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 378.

    תיקון סעיף 21.בחוק לימוד חובה (תיקון מס' 16), התשמ"ד–1984‏ ס"ח התשמ"ד, עמ' 160; התשס"ט, עמ' 195., בסעיף 2(א), במקום "התשע"ה" יבוא "התשע"ו".
משוב א- א+