הצבעה - הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר (הוראת שעה)(תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 21:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 29

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מיקי לוי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י"ז באדר א' התשע"ד (17 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 843, מיום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014), עמ' 380.

    תיקון סעיף 3 1.בחוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט–2009‏ ס"ח התשס"ט, עמ' 154; התשע"ג, עמ' 62., בסעיף 3, במקום "כ"ט באדר א' התשע"ד (1 במרס 2014)" יבוא "י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015)".
משוב א- א+