הצבעה - הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס` 15), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 19:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 32

יפעת קריב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 15), התשע"ד–2014
    **
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 528, מיום כ"ט בכסלו התשע"ד (2 בדצמבר 2013), עמ' 22.

    תיקון סעיף 7א1.בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 132; התשע"ב, עמ' 146., בסעיף 7א(ג)(3), בסופו יבוא "תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע, הטכנולוגיה והחלל;".
משוב א- א+