הצבעה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 59 והוראת שעה), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:59

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 33

יפעת קריב
מוחמד ברכה
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יריב לוין
רוברט אילטוב
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

צחי הנגבי

נגד 0

נמנע 1

אחמד טיבי

תקציר

 • התקבל בקריאה שנייה ושלישית ביום:
  י` באדר א` התשע”ד (10 בפברואר 2014)
  חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 59 והוראת שעה), התשע”ד–2014, קובע הוראות לעניין המשך שידורי החדשות המקומיות בכבלים ובלוויין, לאחר שבדצמבר 2013 פקעה החובה לשדר חדשות מקומיות.
  החוק קובע כי בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין ישדרו חדשות ותכניות מקומיות הנוגעים לאזור מסוים בלבד, במשך שנתיים, החל מיום 22 באפריל 2014. במשך התקופה האמורה, בעלי הרישיון יקצו, מדי שנה, סכום שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ לצורך קיום השידורים, סכום אשר יחולק בין בעלי הרישיון באופן יחסי בהתאם למספר המנויים שלהם. עוד נקבע, כי המועצה לשידורי כבלים ולוויין (להלן – המועצה) תקבע בכללים הוראות לעניין תוכן השידורים, רמתם, אופן הפקתם ומועד שידורם. כמו כן, נקבע כי בעלי הרישיון לא יפיקו את החדשות המקומיות במשותף, והם רשאים להגיש למועצה הצעה לעניין חלוקת הפקת שידורי החדשות המקומיות ביניהם לפי אזורים, או בדרך אחרת, והמועצה מוסמכת לאשר את ההצעה או לשנותה. יו”ר המועצה הוסמך להטיל עיצום כספי על בעל רישיון שהפר הוראה מההוראות האמורות. לבסוף, הוראות לעניין תוכן שידורי הכבלים אשר פקעו בתום שנת 2013 נקבעו כהוראות קבע.

החוק המלא


 • חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 59 והוראת שעה), התשע"ד–2014
  **
  התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 533, מיום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), עמ' 37.

  הוספת סעיף 6יט2
משוב א- א+