הצבעה - הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס` 4), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏10 ‏פברואר ‏2014 18:38

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

עדי קול
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
משה זלמן פייגלין
גילה גמליאל
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

איתן כבל
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום י' באדר א' התשע"ד (10 בפברואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 827, מיום כ"ב בטבת התשע"ד (25 בדצמבר 2013), עמ' 208.

    הוספת סעיף 31א1.בחוק הרבנות הראשית לישראל, התש"ם–1980‏ ס"ח התש"ם, עמ' 90; התשע"א, עמ' 757., אחרי סעיף 31 יבוא:"אגרות31א.השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע אגרות בעד בחינות שעורכת המועצה במסגרת תפקידיה כאמור בסעיף 2."
משוב א- א+