להעביר את הנושא לוועדה - הצעה לסדר-היום בנושא: "ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בסגל האקדמי והמנהלי במוסדות להשכלה גבוהה"

‏יום רביעי ‏05 ‏פברואר ‏2014 16:29

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+