הצבעה - הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס` 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏03 ‏פברואר ‏2014 20:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

משה זלמן פייגלין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+