להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס` 3) (שירות כלוחם כשיקול לכשירות מאבטח), התשע"ד-2014

‏יום שלישי ‏21 ‏ינואר ‏2014 18:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+