העברת הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת - הצעה לסדר-היום בנושא: "הפגנות המסתננים ומבקשי המקלט בישראל"

‏יום רביעי ‏08 ‏ינואר ‏2014 17:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 15

משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דוד אזולאי

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+