הודעת הממשלה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס` 41) (תעסוקת אסירים), התשע"ב-2011

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 21:08

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

גילה גמליאל

נגד 1

דב חנין

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+