להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (ייצוג אסירים בהליכי הפרדה), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 20:31

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 24

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יריב לוין
יעקב פרי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+