קריאה שנייה - חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון מס` 2), התשע"ד-2014

‏יום שני ‏06 ‏ינואר ‏2014 18:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

ציפי חוטובלי
גילה גמליאל
יריב לוין
סילבן שלום
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

שלי יחימוביץ
איתן כבל
מרב מיכאלי
איציק שמולי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עפו אגבאריה
דב חנין
קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

יעקב פרי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

ניצן הורוביץ
אחמד טיבי
יצחק וקנין
מרדכי יוגב
אורי אורבך

נגד 0

נמנע 2

נסים זאב

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • סעיף 11(ב) לחוק הקולנוע קובע כי במסגרת תחום תרבות בסעיף תקציב משרד התרבות והספורט, יוקצה לתקציב הקולנוע 50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה בהתאם לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ו50% מסכום התמלוגים המועברים לאוצר המדינה בהתאם לחוק התקשורת. בשנת 2004 נקבעה בחוק הקולנוע הוראת שעה לפיה תוקפא תחולתו של סעיף 11(ב) לחוק עד לשנת 2009 בהתאם להסכמות שנקבעו בין משרד האוצר לבין משרד התרבות והספורט לסכום תקציב הקולנוע. בשנת 2009, הוארכה הוראת השעה בחמש שנים נוספות עד שנת 2013. כעת, מוצע להאריך את הקפאת התחולה של סעיף 11(ב) לחוק בחמש שנים נוספות, ובמקביל, הוסכם כי הסכום שיוקצה לתקציב הקולנוע יעמוד על 79.5 מיליון שקלים לשנה.

החוק המלא


  • חוק הקולנוע (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ד–2014 *
    התקבל בכנסת ביום ה' בשבט התשע"ד (6 בינואר 2014); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 807, מיום ג' בכסלו התשע"ד (6 בנובמבר 2013), עמ' 42.

    תיקון סעיף 11.בחוק הקולנוע (הוראת שעה), התשס"ה–2004 ס"ח התשס"ה, עמ' 27; התשס"ט, עמ' 307.
משוב א- א+