הצעת ועדה - חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון),התשע"ד-2013

‏יום שני ‏30 ‏דצמבר ‏2013 21:46

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

ציפי חוטובלי
משה זלמן פייגלין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

יעל גרמן
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

נגד 18

עמר בר-לב
משה גפני
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק בוטלה העלאת שיעורי המס על יחידים, שאמורה היתה לחול בשנת המס 2014 כפי שנקבע בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע”ג-2013.

החוק המלא


  • חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) (תיקון), התשע"ד–2013
    **
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בטבת התשע"ד (30 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 825, מיום י"ד בטבת התשע"ד (17 בדצמבר 2013), עמ' 172.

    תיקון סעיף 401.בחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג–2013‏ ס"ח התשע"ג, עמ' 116. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 40, פסקה (23) – תימחק.תיקון סעיף 422.בסעיף 42(ב)(5) לחוק העיקרי, במקום "סעיפים 121, 124ב" יבוא "סעיפים 124ב", ובמקום "בסעיף 40(23) עד (25)" יבוא "בסעיף 40(24) ו-(25)".
משוב א- א+