להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ד-2013

‏יום רביעי ‏25 ‏דצמבר ‏2013 14:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 28

רוברט אילטוב
מרב מיכאלי
עפו אגבאריה
אריאל אטיאס
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+