קריאה שנייה - חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס` 9), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏24 ‏דצמבר ‏2013 17:36

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

מרב מיכאלי
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • מוצע להחליף את הוראות החוק בדבר פיקוח ואכיפה בהסדר חדש ומפורט יותר, ובמסגרתו לאפשר, בין היתר, לממונה, מפקח או שוטר להיכנס לכל מקום, בכפוף לסייגים שייקבעו בחוק, גם ללא חשד מוקדם לפיו נעברה במקום עבירה על החוק.
משוב א- א+