להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס` 17) (מעצרים), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏24 ‏דצמבר ‏2013 17:20

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מוחמד ברכה
ניצן הורוביץ
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+