קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 149), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏23 ‏דצמבר ‏2013 18:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 67

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

יעל גרמן
יעקב פרי
עדי קול
עיסאווי פריג`
יצחק וקנין
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

דב חנין
עפו אגבאריה
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

איציק שמולי
מרב מיכאלי
עמר בר-לב
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

רוברט אילטוב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 149), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בטבת התשע"ד (23 בדצמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 814, מיום ט"ו בכסלו התשע"ד (18 בנובמבר 2013), עמ' 104.

    תיקון סעיף 74א1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 71. , בסעיף 74א –(1) בכותרת השוליים, המילים "הוראת שעה" – יימחקו;(2) בסעיף קטן (א), במקום "15 מיליון שקלים חדשים" יבוא "20 מיליון שקלים חדשים";(3) סעיף קטן (ה) – בטל.
משוב א- א+