להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עזרה משפטית בין מדינות (תיקון מס` 9)(צו זמני), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏02 ‏דצמבר ‏2013 15:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מאיר שטרית
דב חנין
יעקב פרי
יפעת קריב
ניצן הורוביץ

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+