להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס` 50) (הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏12 ‏נובמבר ‏2013 18:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

משה זלמן פייגלין
מיקי לוי
טלב אבו עראר
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+