קריאה שנייה - הצעת חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס` 9)

‏יום שלישי ‏29 ‏אוקטובר ‏2013 19:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק-יסוד: נשיא המדינה (תיקון מס' 9) *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בחשוון התשע"ד (29 באוקטובר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 511, מיום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013), עמ' 42.

    תיקון סעיף 81.בחוק-יסוד: נשיא המדינה‏ ס"ח התשכ"ד, עמ' 118; התשע"ג, עמ' 87., בסעיף 8(א), במקום הקטע החל במילים "לא היה רוב" ועד המילים "ההצבעות הנוספות" יבוא "בהצבעה השנייה יועמדו לבחירה רק שני המועמדים שקיבלו את קולותיהם של מספר חברי הכנסת הגדול ביותר בהצבעה הראשונה; המועמד שקיבל בהצבעה השנייה את".
משוב א- א+