הודעת הממשלה - חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס` 21) (תעודות סל וקרנות סל), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏29 ‏אוקטובר ‏2013 19:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

זבולון כלפה
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+