הודעת הממשלה - חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס` 7), התשע"א-2011

‏יום שלישי ‏29 ‏אוקטובר ‏2013 19:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+