להחיל דין רציפות - הצעת חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע לגילוי נאות) (תיקון), התש"ע-2010

‏יום שלישי ‏22 ‏אוקטובר ‏2013 16:26

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 0

נמנע 0

קישורים

    אין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו
משוב א- א+