להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון מס` 7) (מחירון הפריטים שבמפרט), התשע"ד-2013

‏יום שלישי ‏22 ‏אוקטובר ‏2013 16:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 0

נמנע 0

משוב א- א+